СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: Ново съпоставително изследване по фразеология. Даниела Константинова. Иронията като начин за възприемане на света (върху материал от българската и словашката фразеология). Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2011, 190 с.


Автори:
Светлозар Влайков

Страници: 147-149

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


278 изтегляния от 12.4.2017 г.