СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: XXXIV Международен българистичен семинар по български език и култура във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


Автори:
Женя Колева
Христо Бонджолов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 150-152

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


297 изтегляния от 12.4.2017 г.