СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: IX Международна конференция "Проблеми на устната комуникация"


Автори:
Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 153-155

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


313 изтегляния от 12.4.2017 г.