СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Литературни празници в Златарица


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 156-157

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


326 изтегляния от 12.4.2017 г.