СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей: Проф. дфн Стоян Буров на 60 години


Автори:
Кирил Цанков

Страници: 168-171

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


134 изтегляния от 25.3.2019 г.