СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

In Memoriam: В памет на проф. Ангел Асенов Давидов


Автори:
Камен Димитров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 177-179

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


124 изтегляния от 25.3.2019 г.