СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рец.на: По огнената дирия на търновския небожител. Кенанов, Д. Крилатият въздухоходец Теодосий Търновски. Велико Търново: Изд. "пик", Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2010, 188 с. (Библиотека "Филология")


Автори:
Павел Стефанов

Страници: 117-120

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


304 изтегляния от 12.4.2017 г.