СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2012 / Том 21 / Брой 1

Статии

Подходи към епоса в рецепцията на "Кърваве песен"
Сирма Данова
(изтегляния 516 от 10.4.2017 г.)

Поет на времето
Виолета Русева
(изтегляния 563 от 10.4.2017 г.)

Научно съобщение: Да намериш изгубеното време
Агнешка Внук
(изтегляния 315 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: За болен Дойчин-отново, но и за последно...
Анчо Калоянов
(изтегляния 311 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: България в огледалото на метафората
Тотка Стоева
(изтегляния 414 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: Различният поглед към есето
Владислав Маринов
(изтегляния 343 от 10.4.2017 г.)

Рецензия: За изоразителното изкуство в литературата
Николина Бурнева
(изтегляния 287 от 10.4.2017 г.)

Хроника: Първи конгрес на словашките слависти в Братислава
Даниела Константинова
(изтегляния 313 от 10.4.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 85 от 25.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 91 от 25.3.2019 г.)