СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2013 / Том 22 / Брой 1

Статии

Творецът и неговият модел
Дияна Николова
(изтегляния 449 от 29.11.2016 г.)

Съобщение: „Смесна китка“: Комуникативни страт
Невена Михова
(изтегляния 392 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Етнология и медиевистика. Топоси. Имена. Светци
Анчо Калоянов
(изтегляния 356 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Битието на предмета и Предметът на битието
Николай Ненчев
(изтегляния 331 от 29.11.2016 г.)

Рецензия: Сто-двеста години след нас
Ангелина Молнар
(изтегляния 371 от 29.11.2016 г.)

Юбилей: проф. д.ф.н Хилмар Валтер на 80 години
Стоян Буров
(изтегляния 143 от 22.3.2019 г.)

Юбилей: Академик Иван Радев н 70 години
Иван Станков
(изтегляния 148 от 22.3.2019 г.)

Хроника: Обсъждане на ново литературно издание
Петър Стефанов
(изтегляния 149 от 22.3.2019 г.)

Хроника: Работилница за млади преводачи
Елена Димитрова
(изтегляния 133 от 22.3.2019 г.)

In Memoriam: Мара Рафаилова Русинова (1946–2013)
Стоян Буров
(изтегляния 115 от 22.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 101 от 22.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 92 от 22.3.2019 г.)