СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Индивидуална и колективна памет в прозата на Херта Мюлер и Каталин Дориан Флореску


Автори:
Светлана Арнаудова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 5-27

Резюме:

Статията разглежда проблеми на конструирането на спомен и памет в литературния текст и особеностите на фиктивния разказвач и автобиографичното писане в прозата на Херта Мюлер и Каталин Дориан Флореску. Вниманието се фокусира върху различните естетически стратегии при възстановката на миналото и теоретичната дискусия за приликите и разликите в понятията „писане в емиграция“ и „постколониален наратив”. Интерпретират се текстове, които отразяват формите на страдание и съпротива по време на диктатурата на Чаушеску и болезнените сътресения след 1989 г. в постсоциалистическа Европа.


Ключови думи:

спомен, памет, автобиографично писане, реконструкция на история, писане в емиграция

Изтегляне


375 изтегляния от 22.11.2016 г.