СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Цялостно изследване на българските относителни местоимения. Иван Г.Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения - произход и развой. Част I и II. Пловдив: Весела, 2012


Автори:
Ния Радева

Страници: 189-193

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


373 изтегляния от 22.11.2016 г.