СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Социално дисциплиниране и фарс през ХVII век. Красимир Христакиев, Високата комедия на Молиер - класицистичен канон и фарсова традиция, В. Търново: Фабер, 2013, 292 с., ISBN: 978-954-400-934-2


Автори:
Владимир Сабоурин Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Страници: 194-197

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


339 изтегляния от 22.11.2016 г.