СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Присъдена научна степен и звание на Павлина Рибарова


Автори:
Страници: 221-221

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


310 изтегляния от 13.7.2017 г.