СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Войната в българската детско-юношеска поезия (1912–1918)


Автори:
Огняна Георгиева- Тенева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 28-45

Резюме:

В статията се разглеждат основни образи на войната в българската детско-юношеска поезия от периода 1912–1918 г. Характеризира се лирическото моделиране на войните от този период. Изследват се важни съотнасяния между концептите култура и война. Разкриват се механизмите за превръщане на баталистиката в „детска“ проблематика. Извежда се тезата за хуманистичния облик на разглеждания стихотворен корпус.


Ключови думи:

българска детско-юношеска поезия, култура, война, хуманизъм

Изтегляне


359 изтегляния от 22.11.2016 г.