СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хотинската битка през 1621 година и нейните отражения в дневници и записки


Автори:
Пьотр Борек Педагогически университет, гр. Краков, Полша

Страници: 46-73

Резюме:

Хотинската битка (1621) принадлежи към най-големите битки в Европа от първата половина на XVII век. Полската армия наброява около 55–60 хиляди войни. От турска страна се бият близо 110 хиляди войници. Като цяло армията на Осман II е двукратно по-голяма от полските въоръжени сили. Описанията на на Хотинската битка в дневници и записки са композирани в хроникална последователност. Авторите описват битката ден след ден, понякога спират вниманието си върху най-важните моменти от кампанията, не всички моменти ги интересуват. Повечето автори подминават причините за избухването на конфликта и преминават веднага към описването на военната кампания. Победата е обект на многобройни поетически описания. Един от елементите на митологизацията на Хотин от авторите на дневници, е тенденциозното повишаване на числеността на войските на Осман II. Несъмнено отбраната на крепостта, която завършва с победа, опазва Полша от по-лоши възможни вреди в сравнение с татарската напаст. Авторите на дневници имат историческо съзнание за значението на кампанията от 1621 г.


Ключови думи:

Битката при Хотин от 1621 г., дневници, записки

Изтегляне


405 изтегляния от 22.11.2016 г.