СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Езикът на нормативните актове юридически и филологически аспекти


Автори:
Людмила Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
Мария Йосифова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 123-149

Резюме:

Настоящата работа предлага обзор на особеностите на юридическия език в българските нормативни актове. Необходимостта да се насочи вниманието към езиковите специфики на този клас правни текстове произтича от значимостта на проблематиката, която излиза извън чисто юридическите и чисто лингвистичните рамки и изисква партниране с цел формулиране на текстове, отговарящи на две основни изисквания: спазена специфична логика в нормативните актове и достъпност на ин- формацията. Констатациите са адресирани разнопосочно: към начинаещи преводачи, на които липсва юридическа подготовка, към юристи относно необходимостта от сътрудничество с филолози при формулирането на законовите текстове и към журналистите за отговорно и компетентно боравене с езика на правото.


Ключови думи:

юридически език, езикови особености, норматив- ни актове, функции на текста

Изтегляне


948 изтегляния от 22.11.2016 г.