СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей на проф. д-р Кирил Цанков


Автори:
Анелия Петкова

Страници: 150-151

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


361 изтегляния от 22.11.2016 г.