СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Играта с графиката в медийните текстове (руско-български паралели)


Автори:
Радослав Минков Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 158-168

Резюме:

В настоящото съобщение се разглежда графичната игра – една от новите форми на езикова игра в съвременния медиен текст. Специално внимание се отделя на капитализацията и графохибридизацията. Изследването е направено върху материал от руски и български обществено-политически издания.


Ключови думи:

езикова игра, графична игра, капитализация, графохибридизация.

Изтегляне


449 изтегляния от 22.11.2016 г.