СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Обновеният образ на Левски (за Иван Стоянов: “Нови щрихи...”)


Автори:
Анчо Калоянов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 169-172

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


566 изтегляния от 22.11.2016 г.