СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: “В езика е духовният облик на света...” (за Юбилеен сб. “Езикът–наука...”)


Автори:
Милена Иванова
Николина Бурнева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 195-202

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


515 изтегляния от 22.11.2016 г.