СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Новият българо–словашки речник (За Maria Koskovа, “Bulharsko–slovnik”)


Автори:
Мария Ангелова-Атанасова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 203-206

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


427 изтегляния от 22.11.2016 г.