СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Из личния архив: Химн на Великотърновския университет


Автори:
Станьо Георгиев

Страници: 207-210

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


338 изтегляния от 22.11.2016 г.