СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Семинар "Съпоставителни изследвания във века на глобализацията"


Автори:
Людмила Костова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 217-218

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


399 изтегляния от 22.11.2016 г.