СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Десет години Руски център във ВТУ


Автори:
Лиляна Цонева

Страници: 219-221

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


282 изтегляния от 13.7.2017 г.