СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация и докторат: д.ф.н. Виолета Русева


Автори:
Страници: 230-230

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


106 изтегляния от 20.3.2019 г.