СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация и докторат: гл. ас. д-р Маринела Петрова


Автори:
Страници: 232-233

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


120 изтегляния от 20.3.2019 г.