СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Кабинетът на Ставрогин в литературата и киното


Автори:
Наталия Няголова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 130-145

Резюме:

В статията е анализирана семантиката на топоса на кабинета на Николай Ставрогин в романа на Ф. М. Достоевски „Бесове“. Проследен е предметният състав, принципите на подбор на този състав и механизмите, в които участва даденият пространствен елемент при изграждането на сюжета. Очертана е ролята на кабинета в поетиката на Достоевски като единна система. Изследвани са трансформациите на топоса в съществуващите екранизации на творбата.


Ключови думи:

поетика, топос, роман, екранизация, знак, персонаж, Ставрогин

Изтегляне


592 изтегляния от 21.11.2016 г.