СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Съобщение: Категорията “персонална репрезентация” в английската и българската нелична глаголна система


Автори:
Гинка Пенакова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 146-157

Резюме:

Статията разглежда персонална репрезентация като една специфична граматическа категория в английската и българската нелична глаголна система, основаваща се на функционалните опозиции между индивидуалните форми в двете системи. Тя е семантично свързана с категорията лице, която се изразява от личните глаголни форми.


Ключови думи:

граматическата категория персонална репрезентация, свързаност с глаголно лице, несвързаност с глаголно лице

Изтегляне


358 изтегляния от 22.11.2016 г.