СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2015 / Том 24 / Брой 2

Статии

Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода
Александър Шурбанов
(изтегляния 1048 от 21.11.2016 г.)

Римният пренос при превод на руска поезия на български език
Мариана Шопова
(изтегляния 391 от 21.11.2016 г.)

“Немско-българския речник” на Гео Милев
Диана Станчева
(изтегляния 625 от 21.11.2016 г.)

Сугестопедията на китайска почва
Полина Цончева
(изтегляния 470 от 21.11.2016 г.)

Контекст: Диалектология и социолингвистика
Михаил Виденов
(изтегляния 510 от 21.11.2016 г.)

Doctor Honoris Causa
Дан Замфиреску
(изтегляния 348 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на проф. д-р Павел Борисевич
Рада Василева
(изтегляния 345 от 21.11.2016 г.)

Юбилей на акад. д.ф.н. Михаил Виденов
(изтегляния 333 от 21.11.2016 г.)

Хроника: Подиум дискусия за "Хайка за вълци"
Мая Влахова-Ангелова
(изтегляния 339 от 21.11.2016 г.)

Хроника: XIII световен конгред на германистите
Николина Бурнева
(изтегляния 113 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална научна конференция за Иван Радославов
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 105 от 19.3.2019 г.)

Хроника: Национална награда за литературна критика на д.ф.н Пламен Дойнов
Антония Велкова-Гайдаржиева
(изтегляния 98 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Рада Василева
(изтегляния 127 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: доц. д-р Янка Коева
(изтегляния 111 от 19.3.2019 г.)

Хабилитация: д-р Ралица Демиркова
(изтегляния 103 от 19.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 93 от 19.3.2019 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 113 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 122 от 25.3.2019 г.)