СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Как Европа чете Шекспировите “Сонети”: Проблеми на превода


Автори:
Александър Шурбанов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 249-273

Резюме:

Статията предлага цялостен критически преглед на превода на Шекспировите „Сонети“ на други европейски езици, включително и на български. Проблемите на превода се разглеждат в три големи групи: 1. проблеми, дължащи се на прозодични разлики между английския и другите езици; 2. проблеми, дължащи се на различия между английската и другите поетични традиции; 3. проблеми, дължащи се на спецификата на Шекспировата поетика. В следващите две части на статията се обсъждат основни преводачески стратегии и тенденциите в историческото развитие на европейския превод на „Сонетите“.


Ключови думи:

Шекспир, сонети, превод, рецепция, Европа

Изтегляне


1042 изтегляния от 21.11.2016 г.