СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Контекст: Аспекти на документалното в някои румънски антитоталитарни романи


Автори:
Йоана Славчева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 414-428

Резюме:

60-те и 70-те години на XX век са изключително интересен период в румънската литература. Настоящият текст е част от по-обширно изследване на румънските романи от този период, от гледна точна на времето, пространството и стратегиите на противопоставяне в тях. Романите разкриват истини за комунистическото управление през 50-те години, белязано от концентрационни лагери, репресии, цензура и идеологизация на всички нива. Писателите са изправени пред предизвикателството сред критиките към предишното управление да вмъкнат и упреци към сегашното. През разглеждания в статията период в Румъния се появяват немалко художествени текстове, които се отличават със своята документалност и със смелото критикуване на негативните обществено-политически явления.


Ключови думи:

румънска литература, антитоталитарни рома- ни, автентичност

Изтегляне


314 изтегляния от 21.11.2016 г.