СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Теория и практика по съвременен немски синтаксис (за Rada Vasileva, Ausgewahlte Fragen...)


Автори:
Марийка Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 445-448

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


564 изтегляния от 21.11.2016 г.