СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Юбилей на проф. д-р Павел Борисевич


Автори:
Рада Василева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 469-471

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


339 изтегляния от 21.11.2016 г.