СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Римният пренос при превод на руска поезия на български език


Автори:
Мариана Шопова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 274-290

Резюме:

Обект на настоящата работа е т.нар. „римен пренос” – едно явление, специфично за превода на римувана поезия от руски на български език. Разглеждат се начините, по които римните двой- ки от оригиналния текст се пренасят в превода, като специално внимание се отделя на възникващите проблеми със запазването на вида на стиховите клаузули и на точността на съзвучията.


Ключови думи:

стихотворен превод, рими, римен пренос, стихови клаузули

Изтегляне


387 изтегляния от 21.11.2016 г.