СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: “Не е ли днеска празна пещера човекът" - 85 г. от рождението на Пеньо Пенев


Автори:
Мая Влахова-Ангелова Института за български език при Българската академия на науките (БАН), България

Страници: 476-477

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


365 изтегляния от 21.11.2016 г.