СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция за "тихата лирика" в българската литература


Автори:
Мая Влахова-Ангелова Института за български език при Българската академия на науките (БАН), България

Страници: 479-480

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


129 изтегляния от 19.3.2019 г.