СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална научна конференция за Иван Радославов


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 482-483

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


103 изтегляния от 19.3.2019 г.