СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Национална награда за литературна критика на д.ф.н Пламен Дойнов


Автори:
Антония Велкова-Гайдаржиева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 483-484

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


96 изтегляния от 19.3.2019 г.