СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Седма международна конференция на тема "Лексикографията в началото на ХХI век"


Автори:
Валентина Бонджолова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 484-486

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


102 изтегляния от 19.3.2019 г.