СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация: проф. д.ф.н. Маргрега Григорова


Автори:
Страници: 487-488

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


96 изтегляния от 19.3.2019 г.