СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация: проф. д-р Валентина Бонджолова


Автори:
Страници: 489-490

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


110 изтегляния от 19.3.2019 г.