СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация: доц. д-р Янка Коева


Автори:
Страници: 493-493

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


108 изтегляния от 19.3.2019 г.