СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хабилитация: доц. д-р Даниела Константинова


Автори:
Страници: 494-495

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


110 изтегляния от 19.3.2019 г.