СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

“Царството на славяните” от Мавро Орбини, руският превод на Сава Владиславич и изследванията по въпроса


Автори:
Роберто Адинолфи Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България

Страници: 309-320

Резюме:

Настоящата работа разглежда основни студии върху книгата “Il Regno degli Slavi” на Мавро Орбини и нейния превод на руски, дело на Сава Владиславич, който е един от изворите на Паисиевата “История славянобългарска”. Задълбочено изследване по темата откриваме в трудовете на многобройни слависти и филолози. Тази работа се спира предимно на проучванията на български и италиански учени.


Ключови думи:

Мавро Орбини, „Царството на славяните“, Сава Владиславич, руски превод

Изтегляне


1106 изтегляния от 21.11.2016 г.