СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сугестопедията на китайска почва


Автори:
Полина Цончева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 381-389

Резюме:

Научното съобщение представя накратко сугестопедията – основни публикации и ключови постановки, до които експериментално достига проф. Лозанов – с цел да проучи как сугестопедията попада в Китай, как и в какви направления китайските педагози са се опитвали през годините да приложат тази методика и с какъв успех. Изводите почиват на двеста издирени и проучени публикации (статии, дисертационни трудове, дипломни работи). Сугестопедията в Китай се прилага не само в преподаването на чужди езици (основно английски), но и в часовете по китайски език и литература, математика, химия и дори физическо възпитание.


Ключови думи:

сугестопедия, методика, Китай

Изтегляне


466 изтегляния от 21.11.2016 г.