СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Контекст: Диалектология и социолингвистика


Автори:
Михаил Виденов Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 391-402

Резюме:

Българските диалектолози живеят с мита, че днешното село е като старото патриархално селище и в него няма никаква социална структура. Затова те смятат, че класическите диалектоложки методи на изследване и начините за описание са валидни и днес. В статията се показва, че съвременното българско село е претърпяло значителни промени и езикът му може да бъде изследван единствено с методите на социолингвистиката.


Ключови думи:

диалектология, социолингвистика, българско село

Изтегляне


505 изтегляния от 21.11.2016 г.