СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2016 / Том 25 / Брой 1

Статии

Бранд журналистика
Илиана Павлова
(изтегляния 1656 от 30.6.2016 г.)

Територии на съучастието
Христина Христова
(изтегляния 483 от 30.6.2016 г.)

Манипулативност и медиен дискурс
Гергана Кушева
(изтегляния 563 от 30.6.2016 г.)

Медиите в политическата система на Румъния
Анджей Новосад
(изтегляния 400 от 30.6.2016 г.)

Азия, ранното кино и въображението на екрана
Андроника Мартонова
(изтегляния 493 от 30.6.2016 г.)

Фотографският наратив
Ралица Иванова
(изтегляния 504 от 30.6.2016 г.)

Книгите с картинки като междупоколенческа литература
Мария Пипева
(изтегляния 585 от 30.6.2016 г.)

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт
Борис Минков
(изтегляния 425 от 30.6.2016 г.)

Varia: Утвърждаване на юношеската поезия (1955¬1965)
Ана Костадинова
(изтегляния 693 от 30.6.2016 г.)

Хроника: Форум "Граматика и прагматика" (19 ноември 2015, София)
Велин Петров Стоян Буров
(изтегляния 360 от 18.7.2017 г.)

За авторите в броя
(изтегляния 173 от 11.3.2019 г.)

The Authors in This Issue
(изтегляния 139 от 11.3.2019 г.)

Етични правила на сп. „Проглас“
(изтегляния 140 от 19.3.2019 г.)

Съдържание
(изтегляния 111 от 19.3.2019 г.)