СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Книгите с картинки като междупоколенческа литература


Автори:
Мария Пипева Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 159-177

Резюме:

Статията прави кратък преглед на ключови съвременни схващания за спецификата на литературната комуникация при книгите с картинки, породена от съвместяването им на словесен и визуален текст. Фокусът е върху техния потенциал да ангажират читатели от различни възрасти, което ги извежда извън тясно дефинираната област на детското четиво и ги превръща в междупоколенческа литература. Основната част на статията представлява анализ на четири такива книги: „Там, дето бродят зверовете“ от Морис Сендак, „Когато искам да мълча“ от Зорница Христова и Кирил Златков, „Човечето от смрадливо сирене и други доста тъпи приказки“ от Джон Шчешка и Лейн Смит, и „Бойното зайче“ от Джон Шчешка, Мак Барнет и Матю Майърс.


Ключови думи:

книга с картинки, междупоколенческа литература, междупоколенческо общуване, власт

Изтегляне


610 изтегляния от 30.6.2016 г.