СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Херман Брох или Орнаментът като трансмедиален концепт


Автори:
Борис Минков НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, България

Страници: 178-192

Резюме:

Понятието за орнамент има средищно място в творчеството на австрийския писател Херман Брох. Под това понятие писателят разбира пълен исторически израз на дадена епоха и нейния стил, утопично единство на всички ценностни сектори на действителността. За Брох орнаментът има и познавателен характер. Статията проследява как това понятие организира повествователните структури на романовата трилогия „Сомнамбулите“, а също и как орнаментът осъществява трансмедиални преноси (например между медийните платформи на операта, театъра, църквата, архитектурата).


Ключови думи:

орнамент, стил, утопия, символно генерализирани медии

Изтегляне


433 изтегляния от 30.6.2016 г.