СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Лексиката в рекламния текст – съвременни подходи (за Валентина Бонджолова, Особености на рекламния език ...)


Автори:
Диана Благоева Институт за български език при БАН, България

Страници: 207-209

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


625 изтегляния от 30.6.2016 г.